Thun, Sylvi, Linn Thøring, and Lisbeth Øyum. 2021. “Et Kvalifisert Utdanningsvalg for Dagens Ungdom: Resultater Fra Et Innovasjons-Samarbeid Mellom En Ungdomsskole, En videregående Skole Og En Bedrift: [A Qualified Education Choice for today’s Youth: Results from an Innovative Collaboration Between One Lower Secondary School, Upper Secondary School and Industrial Company]”. Nordic Journal of Vocational Education and Training 11 (1):71-96. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.2111171.