Lundgren, Mats, Anna Karin Fändrik, and Nicola Nerström. 2018. “Kollegial Professionsutveckling för Skolledare Och lärare Inom Gymnasial Yrkesutbildning: En Fallstudie Av En Forskningscirkel”. Nordic Journal of Vocational Education and Training 8 (2):1-21. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.18821.