Rokkones, Klara Lillevik, Berit Stjern, Åse Strand, and Britt Karin Utvær. 2018. “Yrkesfaglig Praksis I Bachelorutdanningen for yrkesfaglærere: En Kartlegging Av Studentenes Erfaringer: [Vocational Practice in Bachelor Education for Vocational Teachers: A Survey of the students’ Experiences]”. Nordic Journal of Vocational Education and Training 8 (2):48-70. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.188248.