Hellne-Halvorsen, Ellen Beate. 2019. “To Kontekster - to Skrivepraksiser? Skriving I Skole Og Bedrift I Fag- Og yrkesopplæringen: [Two Contexts – Two Writing Practices? Writing in School and Enterprises of Technical and Vocational Education and Training]”. Nordic Journal of Vocational Education and Training 9 (1):43-65. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.199143.