Lundgren, Mats, and Ina von Schantz Lundgren. 2011. “Lesson Study and Learning Study – Metoder för Att Utveckla yrkeslärares Undervisning?”. Nordic Journal of Vocational Education and Training 1 (1):1-8. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.11v1i1a1.