Wärvik, Gun-Britt. 2011. “Tvingande Styrningsideal I En Marknadsutsatt Utbildning för Vuxna?”. Nordic Journal of Vocational Education and Training 1 (1):1-13. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.11v1i1a2.