Schwencke, Eva, and Anne Karin Larsen. 2011. “Spenningsfeltet Mellom “nytte” for Bedriften Og ‘frirom’ for Studenten - Et Samarbeidsprosjekt Mellom Skole Og Arbeidsliv for Gjensidig påvirkning Og ønske Om Forandring”. Nordic Journal of Vocational Education and Training 1 (1):1-14. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.11v1i1a3.