Inglar, Tron. 2011. “Yrkesfaglærere Og Elever I Et Globalisert Samfunn - Deres Utvikling Og Ontologiske Sikkerhet”. Nordic Journal of Vocational Education and Training 1 (1):1-16. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.11v1i1a4.