Sandal, Ann Karin, and Kari Smith. 2012. “Møte Med Yrkesfagleg Utdanning I Den Norske vidaregåande Skulen”. Nordic Journal of Vocational Education and Training 2 (1):1-17. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.12v2i1a2.