Amble, Nina. 2013. “Mestring Og Organisering I Arbeid Med Mennesker - Om Bra Arbeid for Grepa Damer”. Nordic Journal of Vocational Education and Training 3 (1):1-2. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.13v3i1a1.