Aakre, Bjørn Magne. 2013. “Vurderingspraksis I Yrkesfag”. Nordic Journal of Vocational Education and Training 3 (1):1-15. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.13v3i1a2.