Bongo, Mikkel Anders. 2013. “Implementering Av Kunnskapsløftet Samisk (LK06S) Innenfor to Yrkesfaglige Programmer På En Samisk videregående Skole”. Nordic Journal of Vocational Education and Training 3 (1):1-12. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.13v3i1a3.