Spetalen, Halvor. 2014. “Yrkesfaglæreren - Ny Rolle, Nye Utfordringer”. Nordic Journal of Vocational Education and Training 4 (1):1-9. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.14v4i1a1.