Sylte, Ann Lisa. 2014. “Vurdering for Yrkesrelevant opplæring”. Nordic Journal of Vocational Education and Training 4 (1):1-18. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.14v4i1a4.