Johansson, Ingemar, Soly I. Erlandsson, and Anna Maria Dåderman. 2014. “Gymnasierektors Ledarskapsparadox: Att Vara Verksamhetschef Och Pedagogisk Utvecklare”. Nordic Journal of Vocational Education and Training 4 (2):1-20. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.14v4i2a2.