Johansson Mahic, Maria, and Maria Skyvell Nilsson. 2014. “Att Forma En Medarbetare Eller Att Undervisa En Student”. Nordic Journal of Vocational Education and Training 4 (2):1-12. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.14v4i2a4.