Aakre, Bjørn Magne. 2015. “Maritim Utdanning I Lys Av Globaliseringen”. Nordic Journal of Vocational Education and Training 5 (1):1-11. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.15v5i1a2.