Stousland, Hanne, and Hilde Witsø. 2015. “Er stasjonsopplæring I videregående Skole En Metode Som Er Egnet Til å støtte Yrkesfageleven I Vurdering Av Egen læring?”. Nordic Journal of Vocational Education and Training 5 (1):1-16. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.15v5i1a4.