Tyson, Ruhi. 2016. “Yrkesutbildning Eller Yrkesbildning: Vad lär Vi Oss Egentligen? En Introduktion till Empirisk Yrkesbildningsdidaktik: [Vocational Bildung or Vocational Training: What Do We Really Learn? An Introduction to Empirical Vocational Bildung Didactics]”. Nordic Journal of Vocational Education and Training 6 (2):1-16. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.16621.