Moreno Herrera, Lázaro. 2016. “Yrkesutbildningsutmaningar I Nya Tider – Vilken väg Ska Vi Ta? [Vocational Education and Training in New Times – What Is the Best Way forward?]”. Nordic Journal of Vocational Education and Training 6 (2):66-83. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.166266.