Dyrnes, Eva Martinsen, and Dan Roger Sträng. 2021. “Arbeidsinnkludering Som En Vei Til Varig Arbeidslivstilknytning Og Et Verdig Voksenliv: Hvordan Metoder for Arbeidsinnkludering Kan Brukes I opplæringen Av lærekandidater: [Work Inclusion As a Way to a Lasting Working Life Connection and a Dignified Adult Life: How Methods for Work Inclusion Can Be Used in the Training of Apprentice Candidates]”. Nordic Journal of Vocational Education and Training 11 (3):1-21. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.211131.