Garmannslund, Per E., and Hilde Witsø. 2017. “Lærings- Og Arbeidsvaner Hos lærlinger: [Learning and Work Habits Among Apprentices]”. Nordic Journal of Vocational Education and Training 7 (1):23-41. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.177123.