Spetalen, Halvor. 2017. “Grunnleggende Ferdigheter for Arbeidslivet? Bruk Og Betydning I Restaurant- Og Matfagyrker: [Basic Skills for Working Life? Use and Importance in Restaurant and Food Processing Occupations]”. Nordic Journal of Vocational Education and Training 7 (1):88-112. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.177188.