Døving, Erik, and Anita E. Tobiassen. 2020. “Realkompetansevurdering I Norske Kommuner: [Validation of Prior Learning in Norwegian Municipalities]”. Nordic Journal of Vocational Education and Training 10 (3):1-16. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.201031.