Andersson, Per. 2020. “Fastighetsskötares Erfarenheter Av Validering: [Caretakers Experiences of Validation]”. Nordic Journal of Vocational Education and Training 10 (3):29-44. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.2010329.