Reegård, Kaja. 2020. “Når lærlingen møter Arbeidslivets Vurderingslogikk: Yrkessosialisering I Det Norske Salgsfaget: [The apprentice’s Encounter With the Assessment Logic of Working Life: Vocational Socialisation in the Norwegian Sales Trade]”. Nordic Journal of Vocational Education and Training 10 (3):67-82. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.2010367.