Wyszynska Johansson, Martina. 2021. “”Du Har skött Dig bra”: Återkoppling Inom arbetsplatsförlagt lärande utifrån Yrkeselevers Upplevda läroplan: [‘You’re Doing good’: Feedback in Workplace-Based Learning from a Perspective of the Experienced Curriculum]”. Nordic Journal of Vocational Education and Training 10 (3):99-121. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.2010399.