Dahlback, Jorunn, Hanne Berg Olstad, Ann Lisa Sylte, and Anne-Cathrine Wolden. 2018. “Utfordringer Og Muligheter I møtepunktet Mellom yrkesfaglærerutdanningen Og Praksis I videregående Skole: [Challenges and Opportunities in the Meeting Point Between Vocational Teacher Education and Upper Secondary School Practice]”. Nordic Journal of Vocational Education and Training 8 (3):57-77. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.188357.