Walkert, Michael. 2019. “Kvalitetsutveckling Av Digitala Trepartssamtal I Svensk yrkeslärarutbildning: [Quality Development of Digital Trialogues in Swedish Vocational Teacher Education]”. Nordic Journal of Vocational Education and Training 8 (3):160-74. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.1883160.