Andersén, Annelie, Hamid Asghari, and Maria Petersson. 2019. “Yrkesämnesdidaktik På Universitet: Mål, innehåll, arbetssätt Och Examination: [Vocational Subject Didactics at University: Learning Goals, Content, Working Methods and Exams]”. Nordic Journal of Vocational Education and Training 8 (3):98-123. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.188398.