Lagercrantz All, Katarina, Jan Pettersson, and Marianne Teräs. 2018. “Uppgifter Som Medierande Artefakter Inom yrkeslärarutbildningen: [Assignments As Mediating Artefacts in Vocational Teacher Education]”. Nordic Journal of Vocational Education and Training 8 (3):78-97. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.188378.