Gustavsson, Susanne, Ingrid Henning Loeb, and Charlotta Kvarnemo. 2018. “Lärande för hållbar Utveckling I yrkeslärarutbildning: [Learning for Sustainable Development in Vocational Teacher Education]”. Nordic Journal of Vocational Education and Training 8 (3):19-35. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.188319.