Lyckander, Rønnaug H. 2022. “Å Tilrettelegge for Elevenes Yrkesinteresser: En Surveystudie Av yrkesfaglærernes Kompetanse I Yrkesdifferensiert opplæring: [A Survey Study of Vocational teachers’ Competence for Differenti-Ated Teaching Adjusted to students’ Vocational Interest]”. Nordic Journal of Vocational Education and Training 12 (2):24-49. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.2212224.