Annerberg, Anna, and Anna Karin Fändrik. 2019. “Att Vetenskapligt förankra Ett yrkeslärarprogram: Erfarenheter från Ett Utvecklingsprojekt: [Developing a Scientific Foundation in Vocational Teacher Education: Experiences from a Swedish Project]”. Nordic Journal of Vocational Education and Training 8 (3):124-40. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.1883124.