Johnsen, Kjersti Lisbeth, and Hilde Hiim. 2021. “Å Utvikle Yrkeskompetanse Gjennom Arbeidslivspraksis I helsesekretærutdanningen: [Developing Vocational Competence through Working Life Practice in Medical Secretary Education]”. Nordic Journal of Vocational Education and Training 11 (1):1-20. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.211111.