Winman, Thomas. 2014. “Lärande I Teori Och Praktik”. Nordic Journal of Vocational Education and Training 4 (2):1-16. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.14v4i2a6.