Johansson, Margreth, and Marta Palla. 2014. “Att bedöma lärarstudenters Yrkesskicklighet”. Nordic Journal of Vocational Education and Training 4 (2):1-13. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.14v4i2a7.