Iversen, Jan Viggo, and Wenche Hammer Johannessen. 2023. “Utvikling Av Profesjonskompetanse: Estetiske læreprosesser I yrkesfaglærerutdanning: Developing Professional Competence: Aesthetic Learning Processes in Vocational Teacher Education”. Nordic Journal of Vocational Education and Training 13 (2):26-44. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.2313226.