Berntsen, Svanhild Kristine, and Hedvig Skonhoft Johannesen. 2023. “Fra Logg Til Blogg: Yrkesfaglæreres Digitale Kompetanseutvikling Gjennom Designbasert Praktikerforskning: [From Log to Blog: Vocational teachers’ Digital Competence Development through Design-Based Practitioner Research]”. Nordic Journal of Vocational Education and Training 13 (1):28–53. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.2313128.