Hanssen, Grete. 2023. “Opplevelse Av Sammenheng I Fag- Og yrkesopplæring: Et Longitudinelt Perspektiv: [Sense of Coherence in Vocational Education and Training: A Longitudinal Perspective]”. Nordic Journal of Vocational Education and Training 13 (2):1-25. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.231321.