Asghari, Hamid, and Ingrid Berglund. 2020. “Svensk yrkeslärarutbildning Efter Reformen 2011: Lärarstudenters Uppfattningar Om Antagning, VFU Och läraranställning: [Swedish Vocational Teacher Education After the Reform 2011: Teacher students’ Perceptions of Admission, Practicum Internship and Teacher Appointment]”. Nordic Journal of Vocational Education and Training 10 (2):21-43. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.2010221.