Bruvik, Åse N. N. and Haaland, G. (2020) “Relevant opplæring i yrkesopplæringens første år: Elevers erfaringer med yrkesrelevant opplæring: [Relevant training in the first year of vocational training: Pupils’ experience with vocational training]”, Nordic Journal of Vocational Education and Training, 10(2), pp. 44–62. doi: 10.3384/njvet.2242-458X.2010244.