Berglund, I. (2020) “Yrkeslärares bedömningar i gränslandet mellan skola och arbetsliv: Utifrån studier av svensk gymnasial lärlingsutbildning: [VET teachers’ assessments in the borderland between school and work: Based on studies of Swedish upper secondary apprenticeship education]”, Nordic Journal of Vocational Education and Training, 10(3), pp. 83–98. doi: 10.3384/njvet.2242-458X.2010383.