Nylund, M. and Gudmundson, B. (2017) “Lärare eller hantverkare? Om betydelsen av yrkeslärares yrkesidentifikation för vad de värderar som viktig kunskap på Bygg- och anläggningsprogrammet: [Teacher or craftsman? The importance of vocational teachers’ professional identification for what they regard as important knowledge in the Building and construction programme]”, Nordic Journal of Vocational Education and Training, 7(1), pp. 64–87. doi: 10.3384/njvet.2242-458X.177164.