Gustavsson, S., Messina Dahlberg, G. . and Berglund , I. . (2020) “Digitala körsimulatorer i yrkesutbildning: Utmaningar och möjligheter: [Digital driving simulators in vocational education: Challenges and opportunities]”, Nordic Journal of Vocational Education and Training, 10(1), pp. 108–136. doi: 10.3384/njvet.2242-458X.20101108.