Eliasson, E. M. (2019) “Att undervisa för utveckling av yrkeskunnande i vård och omsorg: [Teaching for development of vocational knowledge in health care]”, Nordic Journal of Vocational Education and Training, 9(1), pp. 66–88. doi: 10.3384/njvet.2242-458X.199166.