Lundgren, M., Fändrik, A. K. and Nerström, N. (2018) “Kollegial professionsutveckling för skolledare och lärare inom gymnasial yrkesutbildning: En fallstudie av en forskningscirkel”, Nordic Journal of Vocational Education and Training, 8(2), pp. 1–21. doi: 10.3384/njvet.2242-458X.18821.