Rokkones, K. L., Stjern, B., Strand, Åse and Utvær, B. K. (2018) “Yrkesfaglig praksis i bachelorutdanningen for yrkesfaglærere: En kartlegging av studentenes erfaringer: [Vocational practice in bachelor education for vocational teachers: A survey of the students’ experiences]”, Nordic Journal of Vocational Education and Training, 8(2), pp. 48–70. doi: 10.3384/njvet.2242-458X.188248.