Hellne-Halvorsen, E. B. (2019) “To kontekster - to skrivepraksiser? Skriving i skole og bedrift i fag- og yrkesopplæringen: [Two contexts – two writing practices? Writing in school and enterprises of Technical and Vocational Education and Training]”, Nordic Journal of Vocational Education and Training, 9(1), pp. 43–65. doi: 10.3384/njvet.2242-458X.199143.