Lundgren, M. and von Schantz Lundgren, I. (2011) “Lesson study and Learning study – Metoder för att utveckla yrkeslärares undervisning?”, Nordic Journal of Vocational Education and Training, 1(1), pp. 1–8. doi: 10.3384/njvet.2242-458X.11v1i1a1.